Skip to main content

Ceardlann i mBosca

Soláthraíonn an cheardlann i mbosca na hacmhainní a theastaíonn uathu chun ceardlann litearthachta sna meáin a sholáthar do mhúinteoirí, leabharlannaithe, ceannairí pobail agus éascaitheoirí foghlama eile. Is é aidhm na ceardlainne na cleachtais is fearr maidir le dul i ngleic le hábhar meán digiteach a phlé leis na rannpháirtithe, agus feasacht a ardú faoin bhfadhb dífhaisnéise agus a tionchar ar an tsochaí.