Skip to main content

Maidir leis na Gradaim

Is é aidhm chlár Gradam LMÉ aitheantas a thabhairt don obair iontach atá á déanamh in Éirinn agus chun feasacht a ardú ar an obair sin chun litearthacht sna meáin a chur chun cinn.

Ba mhaith linn, leis na gradaim seo, gach duine a bhfuil suim acu i litearthacht sna meáin ag leibhéal áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta a spreagadh.

Fáiltítear roimh iontrálacha ó gach duine ar fud oileán na hÉireann – ó thionscadail bheaga i scoileanna náisiúnta (b’fhéidir mar chuid den Lá le haghaidh Idirlíon níos Sábháilte) go leabharlannaithe scoile, leabharlanna poiblí a chuireann oiliúint ar fáil, d’eagraíochtaí a sholáthraíonn tionscadail agus acmhainní saincheaptha, go feachtais ó ardáin ar líne, craoltóirí, tráchtairí agus tionchairí  … agus gach rud idir eatarthu

Tá ceithre chatagóir ann:

  • An idirghabháil litearthachta is fearr sna meáin faoi stiúir na hóige: Áirítear leis seo aon tionscadal, tionscnamh nó gníomhaíocht a chruthaigh nó a sheachaid, leanaí in aois scoile agus daoine óga agus ar chuir siad scil amháin ar a laghad chun cinn faoi mar atá leagtha amach i bPolasaí Údarás Craolacháin na hÉireann um Litearthacht sna Meáin.
  • An idirghabháil litearthachta is fearr sna meáin: Áirítear leis seo aon tionscadal, tionscnamh nó gníomhaíocht a chuir scil amháin ar a laghad chun cinn mar atá leagtha amach i bPolasaí Údarás Craolacháin na hÉireann um Litearthacht sna Meáin.
  • Seaimpín na meán litearthachta sna meáin: Tugtar aitheantas sa chatagóir seo don obair a rinne duine nó eagraíocht chun próifíl litearthachta sna meáin a ardú sna meáin chumarsáide in Éirinn.
  • Gradam Rannchuidithe do bhall LMÉ: Tugtar aitheantas sa chatagóir seo don rannchuidiú sonrach atá déanta ag ball LMÉ (duine aonair nó eagraíocht) chun litearthacht sna meáin a chur chun cinn.

Is iad seo na príomhdhátaí :

  • 15 Nollaig, 2022: Iontrálacha oscailte
  • 10 Feabhra, 2023: Iontrálacha dúnta
  • 28 Feabhra, 2023: Moltóireacht tosaithe
  • 15 Márta, 2023: Gearrliosta fógartha
  • 31 Márta, 2023: Searmanas bronnta

Gheobhaidh na buaiteoirí trófaí álainn lámhcheirde chun a seilf trófaí a mhaisiú go deo, mar aon le  haitheantas náisiúnta as a gcuid oibre.

Mar sin ar aghaidh libh agus déan iarratas anois!